Plastik Sanatlar

PLASTİK SANATLAR

Plastik Sanatlar Bölümü; geleneksel sanat eğitimi teknikleri ile çağımızın sanat anlayışına uygun, yenilikçi yaklaşımları bir araya getiren uzman bir program sunmaktadır. Plastik Sanatlar Bölümünün dört yıllık lisans programı; çağdaş sanat eğitimi bağlamında resim, baskı resim, heykel, cam ve seramik alanlarında uygulamalı disiplinler arası eğitim vermektedir. Uygulamalı alanlarda aldıkları eğitimin yanı sıra, alanları ile ilgili teorik eğitimleri de süreç boyunca devam etmektedir.

Plastik Sanatlar Bölümü programı; sanatsal uygulamaların, entelektüel ve eleştirel sorgulamanın bir parçası olarak geliştirmeye teşvik edildikleri bir programdır. Uygulamalı teknik eğitim, eleştirel düşünce ve sanat tarihsel perspektif bağlamı arasındaki üçlü bir bağ üzerine inşa edilmiştir.

Yine bu program bağlamında; uygulama odaklı sahip olduğumuz birçok stüdyo ve atölye ile yaratıcı düşünce için işbirlikçi stratejiler sunulmaktadır.  Güzel sanatlar, felsefe, psikoloji, tasarım, teknoloji ve doğal bilim dallarının bir araya geldikleri seminer ve derslerle desteklenmektedir.

Deneyimli öğretim kadrosu ve geniş stüdyo, atölye ve laboratuvar olanakları sayesinde öğrenciler, yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte elle tutulur bir fark yaratma şansını elde edeceklerdir.

ARUCAD Girne Yerleşkesi öğrencilerin profesyonel sanatçılar olarak kariyerlerini başlatabilmeleri için gerekli olan güven, deneyim ve beceriler ile donatıldıkları, eleştirel, açık ve araştırmacı düşünmeye teşvik edildikleri yaratıcı bir ortamdır.

Plastik Sanatlar, sanata aracılık eden her türlü malzemenin kullanıldığı disiplinlerarası uygulamaların yanı sıra, teorik bağlamlarla güncel sanatı içerisinde barındıran bir alanı temsil etmektedir.

Öncelikle sanatın temel kavramlarıyla, uygulamalı ve teorik eğitim öğrencilere aktarılmakta ve ilerleyen yıllarda da temel eğitimin üzerine ileri düzeyde atölye ve kuramsal çalışmalar eklenmektedir. Uygulamalı dersler arasında; resim, heykel, seramik, cam, baskı resim, bilgisayar destekli tasarım, temel atölye dersleri ve kâğıt atölyesi gibi dersler yer almaktadır. Teorik dersler ise, sanat tarihinden sanat eserinin analizine kadar uzanan, aynı zamanda mitoloji, sanat antropolojisi ve felsefesi gibi alanları da içerisinde barındıran geniş bir alanı kapsamaktadır.

 

 

ARUCAD Plastik Sanatlar Bölümünü, Kıbrıs ve içinde bulunduğu Akdeniz coğrafyasındaki sanatsal değerleri ve üretimini iyileştirme vizyonu ile yola çıkmıştır. Bu nedenle önceliğimiz; öğrencilerin yaratıcı yeteneklerini, uygulamalı sanatsal becerilerini geliştirmek ve özgüven sahibi, yaratıcı bireyler olarak uluslararası alanda yer bulabilmelerini sağlayacak gerekli deneyimi vermektir.

Öğrencilerimiz resim, baskı resim, heykel, seramik, cam ve dijital ile yeni medya sanatı bağlamında disiplinlerarası yaklaşımlar ile alanlarında çok yönlü beceriler edineceklerdir.

Örnek iş-çalışma alanları

 • Galeriler, müzeler
 • Özel sanatçı stüdyoları
 • Medya ve medya prodüksiyonu
 •  Gazetecilik
 •  Sanat yönetimi
 • Sanat ile ilişkili hukuk
 • Satın alma
 • Özel iş/proje
 •  Toplum sanat merkezleri/projeler
 • Uygulama odaklı bağımsız stüdyolar
 •  Farklı seviyelerde öğretim
 • İletişim
 •  Kamu hizmeti
 •  Sosyal aktivizm
 • Yaratıcı sanayiler
 •  Lisansüstü eğitime devam
 •  Kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütleri
KISACA
 • Eğitim Dili İngilizce
 • Eğitim Süresi 4 YIL
 • Zorunlu Hazırlık Programı VAR
 • Puan Türü SÖZ
Akademik Kadrolar Akademik Kadrolar
Bölüm Dersleri Bölüm Dersleri

ARTS10    Sanat Tarihi I (3,0) 3

Sanat Tarihi I dersiyle öğrenciye sanatla ilgili genel kültür bilgisinin aktarılması hedeflenir. İlkel dönemlerden medeniyetlerin kurulması dönemlerine kadar, oradan da orta çağa kadar olan dönemleri kapsayan bu derste öğrenciler sanatın gelişim süreçlerini ve medeniyetleri temsil eden kültürel niteliklere göre nasıl değişim gösterdiğini öğrenir. Öğrenciler aynı zamanda sanatın geçmişini bilmenin sanat ve tasarım alanında ne kadar önemli olduğunu da kavrar.

ARTS 121   Temel Sanat Eğitimi I (3,6) 6

Bu dersin sonunda öğrenci; Plastik sanatların temeli olan ışık, gölge, çizgi, nokta, leke ve dokuyu tanıyabilecektir. Doğal bir nesne üzerinde ışık ve gölgeyi kullanır. Cansız objeler kullanarak çizgi, nokta, leke elemanlarını yorumlar. Doğal ve yapay dokuları araştırır. Plastik sanatların temel ilkeleri olan denge, ritim, zıtlık ve perspektifi tanıyabilecektir. Denge ve ritim kavramını çizim ve üçboyutlu uygulayarak geliştirir. Perspektif kavram ve kurallarını çizim ve üç boyut üzerinde yorumlar. Zıtlık Kavramını kullanır ve yorumlar. Plastik sanatların malzeme tekniklerini siyah- beyaz ve üç boyutla uygulayabilecektir. Kara kalem, fon kartonu ve çeşitli çizim araçlarını kullanır. üç boyutlu teknikle kolaj çalışmaları yapar. Doğana yararlanarak kendi kişisel yorumlarıyla özgün çalışmalar yapabilecektir. Doğal ve yapay nesneleri tanımlar. Doğal olanı bozup yeniden kurgulayarak tasarlar. Doğal ve yapay nesneler arasında yeni yorumlar geliştirir.

PLAS 101   Plastik Sanatlara Giriş (3,0) 3

Dersin amacı bölüme başlayan öğrencileri öğrenim görecekleri alanla ilgili kavram ve kuramlarla, araç ve gereçlerle tanıştırmak ve üretim biçimleri konusunda aydınlatmak. Sanatın kültürel, antropolojik yönleriyle anlaşılmasını sağlamayı hedefleyen, insanoğlunun sanatla olan ontolojik ilişkisini kavramaya yönelik bir derstir.

PLAS 111   Desen I (2,2) 3

Tüm sanatçı ve tasarımcıların çizerek düşünme becerilerinin gelişmiş olması kaçınılmazdır. Biçimi doğru orantılar üzerinden algılamak ve temsil edebilmek için gelişmiş bir desen tekniğine ihtiyaç vardır. Desen Teknikleri I kapsamında yapılacak olan dersler temel ve organik formlar üzerine yapılan eksersizlerden oluşur. Dersin amacı gelişmiş bir desen tekniğiyle tasarımın temsil ve sunum aşamalarını oluşturma becerisini geliştirmektir.

SOFL 101   Akademik İngilizce I (2,2) 3

Bu derse düzenli olarak devam eden öğrenciler amaç belirleme, organizasyon, zaman kullanımı, konsantre olma ve not almanın da dahil olduğu, ama bunlarla sınırlı olmayan birçok çalışma becerisini uygulama fırsatı bulacaklardır. Öğrencilere günümüz İngilizcesi ile yazılmış önemli yazılar verilecek ve öğrenciler akademik seviyede tartışma yapmayı ve cevap yazıları yazmayı öğreneceklerdir. Derslerin sonunda her öğrenci bir okuma parçasındaki bilinmeyen kelimelerin anlamını çıkarabilecek, paragraf ve makale yazabilecek, özet çıkarabilecek, tartışma yapabilecek ve cevap yazıları yazabiliyor olacaktır.

BİRİNCİ YIL/ İKİNCİ DÖNEM

 ARTS 102   Sanat Tarihi (3,0) 3

Sanat Tarihi II dersiyle öğrenciye sanatla ilgili genel kültür bilgisinin aktarılması hedeflenir. Erken Rönesans’tan Yüksek Rönesans’a kadar, oradan da modern sanata kadar olan dönemleri kapsayan bu derste öğrenciler sanatın gelişim süreçlerini ve medeniyetleri temsil eden kültürel niteliklere göre nasıl değişim gösterdiğini öğrenir. Öğrenciler aynı zamanda sanatın geçmişini bilmenin sanat ve tasarım alanında ne kadar önemli olduğunu da kavrar.

ARTS 122   Temel Sanat Eğitimi II (4,4) 6

Bu derste öğrencilere renk ışık ve kompozisyon bilgileri vererek çizimle ifade yeteneklerini geliştirmek ve strüktürel yapının oluşturulmasına dair bilgiler verilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda öğrenci; renk, rengin tanımı, görsel anlatım ögesi olarak renk ve kontrastları, renk psikolojisi, tamamlayıcı (komplementer) renkler, kalite ve miktar kontrastı, rengin tekrarına dayalı renk-perspektifi, form ilişkisi, sanatta strüktür (yapay-doğal), form tekrarı, yeni form üretmede birim eleman ve görsel anlatımda derinlik etkilerini öğrenmiş olacaktır.

PLAS 111   Desen II (2,2) 3

Tüm sanatçıların ve tasarımcıların çizerek düşünme becerilerinin gelişmiş olması kaçınılmazdır. Biçimi doğru orantılar üzerinden algılamak ve temsil edebilmek için gelişmiş bir desen tekniğine ihtiyaç vardır. Desen Teknikleri II kapsamında yapılacak olan dersler yaratıcı ve tematik kompozisyonlar üzerine yapılan eksersizlerden oluşur. Dersin amacı gelişmiş bir desen tekniğiyle tasarımın temsil ve sunum aşamalarını oluşturma becerisini geliştirmektir.

PLAS 172   Modelaj (2,2) 3

Modelaj dersinde öğrenci kille üretilen formlar üzerinden dokunma ve şekil verme becerileri geliştirilir. Nesne ve figür çalışmaları doğrultusunda üç boyutlu algı nosyonunu pekiştirmeye yardımcı olan modelaj, özellikle heykel, seramik ve kille (stop motion) animasyon yapanlar için gerekli bir deneyimdir.

SOFL 102   Akademik İngilizce II (2,2) 3

Akademik İngilizce I dersinin devamıdır. Bu derse düzenli olarak devam eden öğrenciler amaç belirleme, organizasyon, zaman kullanımı, konsantre olma ve not almanın da dahil olduğu, ama bunlarla sınırlı olmayan birçok çalışma beceresini uygulama fırsatı bulacaklardır. Öğrencilere günümüz İngilizcesi ile yazılmış önemli yazılar verilecek ve öğrenciler akademik seviyede tartışma yapmayı ve cevap yazıları yazmayı öğreneceklerdir. Derslerin sonunda her öğrenci bir okuma parçasındaki bilinmeyen kelimeler anlamını çıkarabilecek ve paragraf ve makale yazabilecektir.

İKİNCİ YIL/ ÜÇÜNCÜ DÖNEM

ARTS 201   Sanatta Araştırma Yöntemleri (3,0) 3

Sanat alanında okuma inceleme ve makale yazma konusunda öğrenciyi yetiştirir. Karşılaştırma yapma, okumalardan elde edilenle bir senteze varma gibi çalışmaları temel kuram bilgisiyle pekiştirir.

ARTS 203   Sanat Antropolojisi (3,0) 3

İnsanların tarih boyunca sanat üzerinden ürettikleri antropolojik değerlere tanı koymaya yarayan bu ders sanatın ritüel ve inanç yönüyle de ilgilenir. Bu dersin amacı sanatın ve özellikle de modern sanatın hangi kaynaklardan beslenerek yaratıcılığın dinamiğini yakaladığını anlamaya çalışmaktır. Ritüel nesneler, giysiler, tılsım ve büyü gibi kavramların sanata imgesel ve form düzeyinde nasıl katkı sağladığı anlatılır.

 PLAS 211   Sanat Atölyesi I (4,4) 6

 AIIT 201   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2,0) 0

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi; öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkeleri’ni benimsetmeyi amaç edinir. O’nun ilkelerinin uygulama alanına aktarılmasına neden bugün yalnız Türk Ulusu’nun değil, tüm insanlığın her zamankinden daha çok gereksinim duyduğu örnek olaylarla açıklanır.

TUDI 201   Türk Dili I (2,0) 0

Dersin amacı yüksek öğrenim gören her gence anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmeyi dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmektir. Bir diğer hedef ise öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.

İKİNCİ YIL/ DÖDÜNCÜ DÖNEM

 ARTS 202   Temel Sanat Kavramları (3,0) 3

Sanat tarihinin akışı içinde değil de, karşılaştırmalı olarak temel sanat kavramlarını ve akımları konu alan bu dersin amacı tarzlara tanı koyabilme becerilerini geliştirmek ve eleştiri yapabilmenin alt yapısını hazırlamaktır. Kavramların hangi düşünce yapılarını temsil ettiğini ve nasıl kullanıldığını öğrenmek öğrencinin entelektüel kazanımlarından olacaktır.

 ARTS 204   Estetik/Sanat Felsefesi (3,0) 3

Estetik / Sanat Felsefesi sanatçı adayı olacak olan öğrencilerin entelektüel deneyim kazanması gereken önemli bir derstir. Yunan estetiğinden başlayarak günümüze kadar gelen sanat düşüncesinin felsefi seyrine imkan tanıyacak olan bu dersin amacı, üretim halindeki sanatçının felsefeden yoksun olmasının imkansız olduğunu öğrenciye kanıksatmaktır. Kronolojik sıraya göre değinmeler halinde dönemlerin değişik düşünürlerinin sanat felsefesi irdelenecek.

 PLAS 212    Sanat Atölyesi II (4,4) 6

 AIIT 202    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2,0) 0

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi; öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkeleri’ni benimsetmeyi amaç edinir. O’nun ilkelerinin uygulama alanına aktarılmasına neden bugün yalnız Türk Ulusu’nun değil, tüm insanlığın her zamankinden daha çok gereksinim duyduğu örnek olaylarla açıklanır.

TUDI 202    Türk Dili II (2,0) 0

Dersin amacı yüksek öğrenim gören her gence anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek, dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmektir. Bir diğer hedef ise öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.

ÜÇÜNCÜ YIL/ BEŞİNCİ DÖNEM

ARTS 301   Sanat Eleştirisi I (3,0) 3

Bu derste analiz ve eleştiri dilinin nasıl oluşturulduğu yapıt okumaları üzerinden öğrenciye öğretilecek. Yapıtlar sanatçının entelektüel arka planı ve dönemin tarihsel değerleri üzerinden değerlendirilirken sanat felsefesi ve ifade eğilimleri arasındaki bağ irdelenecektir. Bu derste öğrenci sanat eleştirisi yapma becerilerini geliştirecek.

 PLAS 311   Sanat Atölyesi III (4,4) 6

 PLAS 371   Heykel I (2,2) 3

Heykel sanatının tüm süreçleri ve plastik mantalitesi üzerine kurgulanan bu ilk derste minimal boyutlarda modelleme ve ölçülendirme teknikleri öğretilecek. Özellikle figür temelinde yapılacak olan çalışmalar modellemeden döküm aşamasına kadar taşınıp sonuçlandırılacak.

ÜÇÜNCÜ YIL/ ALTINCI DÖNEM

 PLAS 302   Disiplinlerarası Sanat (3,0) 3

Bilim ve sanat disiplinleri alanlarında gerçeklik, mekan anlayışı, medyum ve araştırma yöntemleri aracılığıyla gelişen bağları, yeni ilişkiler kurma, işbirliği yapma ve üretim biçimi olarak yöntemleştirmeyi ve öğrencilerin bunları kullanmasını sağlamayı amaçlar

ARTS 302   Sanat Eleştirisi II (3,0) 3

Bu derste analiz ve eleştiri dilinin nasıl oluşturulduğu yapıt okumaları üzerinden öğrenciye öğretilecek. Yapıtlar sanatçının entelektüel arka planı ve dönemin tarihsel değerleri üzerinden değerlendirilirken sanat felsefesi ve ifade eğilimleri arasındaki bağ irdelenecektir. Bu derste öğrenci sanat eleştirisi yapma becerilerini geliştirecek.

PLAS 372   Heykel II (2,2) 3

Heykel çalışmalarına modellemeyle devam edilecek ancak bu defa reel boyutlar gözetilecek. Birebir yapıt üretiminin gözetileceği bu derste soyut çalışmalar da değerlendirilecek. Döküme yönelik çalışmaların yanında yontu yöntemiyle yapılacak olan heykel çalışmalarına da yer verilecek. Bu aşamada eğer öğrenci bitirme projesini heykel üzerinden yapacaksa bu bir ön çalışma sayılabilir.  

DÖRDÜNCÜ YIL/ YEDİNCİ DÖNEM

PLAS 411   Sanat Atölyesi IV (2,8) 6

 PLAS 451   Sanat Yönetmenliği ve Küratörlük (3,0) 3

Her sanatçı adayının tanışması gereken çalışma alanlarından biri de sanat yönetimi ve küratörlüktür. Bu alanda bilgi edinmek ve beceri geliştirmek sanatçının sanatı tüketen kitlelerle daha doğru iletişim kurma yönündeki eksikliğini tamamlar. Bu dersin amacı öğrenciyi bu alanda hazırlamaktır.

DÖRDÜNCÜ YIL/ SEKİZİNCİ DÖNEM

PLAS 492  Bitirme Projesi (2,8) 6

Öğrencinin kendi seçeceği bir proje bu dersin hocası tarafından takip edilir ve yapılan kritiklerle bir yön verilir. Projelerin mahiyetine göre bu derste yön verici seminer ve bilgilendirici sunumlar da yapılır. Öğrencinin tamamladığı proje bölümün kuracağı bir jüri tarafından değerlendirilir. Bu aşamada öğrencinin tüm bilgi ve deneyimini projesinde yansıtacak şekilde çalışabilmesi temel hedeftir.

BÖLÜM SEÇMELİLER:

ARTS 206   Mimaride Sanat (3,0) 3

Mimari ve sanat ilişkisini tarihsel ve güncel açıdan incelemeyi, anlamayı ve gerçek bir mekanın biçimsel ve toplumsal bağlamlarıyla ilişkilendirerek alan özellikli (site specific) projeler üretilmeyi amaçlayan bir derstir. Öğrencilerin kamusal alan, özel alan gibi tartışmaları anlaması ve bu yolla toplumsal, kültürel tartışmalarla sanat arasında daha rahat ilişkiler kurmasına yardımcı olur.

ARTS 261   Mimaride Cam (3,0) 3

PLAS 271 Modüler Seramik (0,6) 3

Modüler Seramik, ilk çağlardan beri mimari yapıların önemli bir parçası olmuştur. Mimarlıkta iç ve dış mekanlarda görsel heyecanı artıran sanatsal eserler olarak tanımlanabilen bu ders, öğrenciye mekân-tasarım ilişkisinin nasıl kurulacağını, tasarladığı formun nasıl üretileceğini ve mekana uygun şekilde nasıl monte edileceğini öğretmeyi amaçlamaktadır.

PLAS 274   Yontu Atölyesi (0,6) 3

Bu derste öğrenciler yontu malzeme ve tekniklerini öğrenip heykel alanında uygulama yapacaklar. Amaç, plastik sanatlarda edinilen teorik ve pratik bilginin bir başka malzemede uygulanmasıdır.

PLAS 330   Özgün Baskı I (0,6) 3

Özgün baskı dersinde öğrenciler geleneksel olarak baskı tekniklerini öğrenir. Bu derste öncelikle gravür tekniklerini öğretmektir hedef. Öğrenci çinko, bakır, ahşap ve linolyum üzerine kazılarak yapılan baskı tekniklerini öğrenir. Öğrenci atölyede malzeme ve üretim deneyimini geliştirerek özgün baskı alanında iyi derecede üretim yapacak düzeye erişir.

PLAS 331   Özgün Baskı II (0,6) 3

Bu dersin amacı litografi ve serigrafi tekniklerinin araç ve gereçlerini tanıtarak uygulama yapmaktır. Dersin pratik yönü halledildikten sonra öğrencinin estetik arayışlarına göre projeler yapılarak üretimin gerçekleşmesi sağlanacaktır.

PLAS 377   Seramik Heykel (0,6) 3

Bu ders, öğrencilerin kazandığı şekillendirme ve tasarım konusunda bilgi ve becerisini kullanarak, her yıl belirlenen bir tema doğrultusunda, ileri düzeyde sanat kültürü ve estetiğe sahip, özgün tasarım ve sanat objesi üretebilme yetkinliğini gösterebilmesini amaçlar.

PLAS 382   Maske (0,6) 3

Amaç mimetik anlatımın aracı olan yüzde fizyonomik çalışmalar yapmaktır. Bu derste dünyadaki farklı maske gelenekleri incelenerek örnekler üzerinde çalışma yapılır ve farklı tarzlarla ifade çeşitlemeleri yapılır. Her türlü malzeme kullanımının serbest olduğu derste üç boyutlu yüzeyler üzerinde renk kullanımı ile ilgili deneysel çalışmalar yapılır.

ARTS 402   Çağdaş Sanat Okumaları (3,0) 3

Bu dersin amacı güncel sanat ortamında olup bitenleri tartışmak ve yorumlamaktır. Bu derste görsel sanatların yeni boyutu, dünya da  günümüz sanat eğilimleri, güncel sanatta gerçekleşen sanat etkinlikleri çerçevesinde tartışılacaktır.

ARTS 463   Mekan ve Perspektif (0,6) 3

Rönesans’tan günümüze perspektif bilgisinin resimde kullanılma şeklini irdeleyen bu dersin amacı resimdeki mekan temsilinin doğru algılanması ve uygulamada yansıtılmasıdır. Çizgi perspektifi ton perspektifi ve derinlikle orantılı formlar arası hiyerarşinin doğru algılanması çalışmasını içerir.

FAKÜLTE SEÇMELİLER:

ARTS 303   Güncel Sanat (3,0) 3

Bu derste öğrencilere 1960 sonrası çağdaş sanat akımları, yurtiçi ve yurtdışındaki güncel sanatçılar, eserler ve konseptler ile ilgili bilgi verilerek öğrencilerin çağdaş sanata yön veren sanatçılar ve sanat eserlerini tanımaları, dünyada ve Türkiye’de güncel sanatçıların ürettikleri konseptler hakkında düşünme ve yorumlama becerilerinin gelişmesi sağlanacaktır.

PHVD 310   Fotoğrafta Işık ve Renk (1,4) 3

Rönesans resminden başlayarak fotoğrafın icadına kadar ışığın ve rengin görsel temsildeki öneminin vurgulandığı bu derste, rengin ve ışığın nasıl bir dil niteliği taşıdığı incelenecek, örneklemeler üzerinden yapılan derslerden sonra uygulamaya geçilecek bu derste, renk kullanımı açısından post prodüksiyon da kullanılacaktır

ARTS 360   Sanat ve Mekân (3,0) 3

Sanat yapmak her zaman mekân yaratmakla ilgilidir. Mekân sözcüğü mimariden ödünç alınmış olsa da sanat yapmayı tarif eden bir şeydir. Ve bu ister istemez toplumların kültürel yaşantılarının yansıması biçiminde tezahür eder. Bu bağlamda ders süresince; sanat mekân ilişkisi örnekle tartışılacaktır.

 ARTS 380   Tematik Okumalar (3,0) 3

Bu ders, öğrencileri bireysel uygulamalarına yakından alakalı olan konular ve temalar üzerine daha uzmanlaşmış araştırmalar yapmaya ve onları kritik düşünce geliştirmeye teşvik edecek şekilde tasarlanmıştır. Öğrenciler belirli tarihi anları, coğrafi bölgeleri ve / veya sanatsal ortamları inceleyeceklerdir. Ders, davet edilen sanatçılar, küratörler ve ziyaretçi akademisyenler tarafından konuşmalar içerecektir.

ARTS 404   Mitoloji (3,0) 3

Mitoloji dersi içeriği itibarıyla sanatçıların esin kaynağı olabilecek bir içeriğe sahiptir. Değişik coğrafya ve kültürlerin mitolojilerini öğrenmek öğrencilerin yaratıcı kapasitelerini verimli kılacaktır. Mitoloji evrensel kültürün bir parçasıdır. Bu dersin amacı insan fantezisinin, dinden sanata insan yaşamındaki yerini irdelemek ve öğrencileri bu alanda bilgili kılmaktır.

PLAS 421   Sanatçılar için Anatomi (0,6) 3

Bu derste insan bedeninin kas ve kemik yapısını tanımak temel hedeftir. Ayrıca insan anatomisinin orantısal yapısını tüm organlarıyla tanımak ve yapılacak olan desen çalışmalarıyla da bu bilgiyi uygulamada pekiştirmektir. Kas ve kemik yapısını tanıdıktan sonra detaylar üzerine desen çalışmaları yapılarak bedenin bütününe geçilir. Akademik bir düzeye hitap eden bu çalışma alanı özellikle ressam ve heykel adayları için gereklidir.

PLAS 451   Sanat Yönetmenliği ve Küratörlük (3,0) 3

Her sanatçı adayının tanışması gereken çalışma alanlarından biri de sanat yönetimi ve küratörlüktür. Bu alanda bilgi edinmek ve beceri geliştirmek sanatçının sanatı tüketen kitlelerle daha doğru iletişim kurma yönündeki eksikliğini tamamlar. Bu dersin amacı öğrenciyi bu alanda hazırlamaktır.

PHVD 471   Fotokitap Tasarımı (1,4) 3

Fotokitap tasarım dersinde öğrenciler kendi çektikleri fotoğraflardan yola çıkarak, farklı kitap tasarım teknikleri ile fotoğraf kitap maketleri yapacaklar. Fotoğraf seçimi, dizilimi ile bir öykü, bir anlatı oluşturma konusunda çalışacaklar. Ders Sonunda fotoğrafların öykü oluşturmadaki gücü, çeşitli ciltleme teknikleri, tipografi ve grafiksel anlatım yöntemlerini öğrenmiş olacaklar.

PLAS 472   Asemblaj (0,6) 3

Değişik materyallerden asamble edilen oylumlu, hacimli olan bu çalışmalar duvar üzerine asılacak şekilde ya da kendi üzerinde duracak şekilde yapılır. Ancak kullanılan malzeme atık ve hazır malzemelerdir. Başka amaçlarla yapılan ve başka işlevleri olan nesne ve parçalarını eklemleyerek yapılan bu sanat türü, atıl nesnelere estetik bir dil kazandırmayı hedefler.

ÜNİVERSİTE SEÇMELİ HAVUZUNA EKLENEN DERSLER:

PLAS 382   Maske (0,6) 3

Amaç mimetik anlatımın aracı olan yüzde fizyonomik çalışmalar yapmaktır. Bu derste dünyadaki farklı maske gelenekleri incelenerek örnekler üzerinde çalışma yapılır ve farklı tarzlarla ifade çeşitlemeleri yapılır. Her türlü malzeme kullanımının serbest olduğu derste üç boyutlu yüzeyler üzerinde renk kullanımı ile ilgili deneysel çalışmalar yapılır.

 PLAS 451   Sanat Yönetmenliği ve Küratörlük (3,0) 3

Her sanatçı adayının tanışması gereken çalışma alanlarından biri de sanat yönetimi ve küratörlüktür. Bu alanda bilgi edinmek ve beceri geliştirmek sanatçının sanatı tüketen kitlelerle daha doğru iletişim kurma yönündeki eksikliğini tamamlar. Bu dersin amacı öğrenciyi bu alanda hazırlamaktır.