Atölyeler

Baskı Atölyesi Baskı Atölyesi

Görüntüleri bir matristen(şablondan) başka bir yüzeye, çoğunlukla kağıt veya kumaşa aktarma ilkesine dayalı sanatsal bir süreç olan baskıresim, geleneksel anlamda ahşap baskı, gravür, litografiyi içerirken, modern sanatçıların yorumları ile birlikte  mevcut teknikleri serigrafi baskıyı içerecek şekilde genişletilmiştir.
Öğrenciler özgün baskıyla hem tekniği hem de yaratıcı süreci deneyimlerken, kendi atölyelerini ve Baskı Atölyesi’ni de ortak payda da birleştirmeye hakim olacaklardır.
Basit ve taşınabilir oluşu nedeniyle yüzyıllardır güncelliğini koruyan baskıresim, kitap, billboard ve magazin dergileri gibi üç boyutlu şekillerde de karşımıza çıkmaktadır.
Bu anlamda ARUCAD, öğrencilere temel teknikleri öğretip deneyim kazanmalarını sağlarken, kritiksel bir göze sahip olmalarını ve konseptlerle tekniği birleştirmeyi hedeflemektedir.

Cam Atölyesi Cam Atölyesi

Arkeolojik kanıtlar ile geçmişinin Mezopotamya, Mısır veya Suriye’de en az MÖ 3.600’e kadar uzandığını gösteren cam yapımı, çoğunlukla erimiş formun hızlı soğutulması ya da söndürülmesi ile oluşturulur. Herhangi bir şekle dönüştürülebilme kolaylığı nedeniyle cam, geleneksel olarak kaseler, vazolar, şişeler, kavanozlar ve bardaklar gibi kaplar için kullanılırken, en katı formlarında kağıt ağırlıkları ve mermerler için de kullanılmıştır. Cam, metal tuzları eklenerek renklendirilebilir veya emaye cam olarak boyanabilir ve basılabilir. Camın kırma, yansıtma ve iletme özellikleri, camı optik lensler, prizmalar ve optoelektronik malzemelerin üretimi için uygun hale getirir.
ARUCAD Cam Atölyesinde, bahsi geçen geleneksel ve klasik üretim yöntemlerinin tamamına uygun yeni teknolojilerle tasarlanmış teknik donanım ve teçhizat yer almaktadır. Son 40 yıldır daha yoğun bir şekilde bir sanat malzemesi olarak değerlendirilmeye başlanan camın, teknik üretim süreci oldukça yoğun ve bilgi gerektirmektedir. Bu nedenle, atölyemizde yer alan tüm teknik donanımın sanat üretimine uygun bir şekilde öğrenciye aktarımını sağlamak üzere alanında uzman akademisyenler ile eğitim ve öğretim yapılmaktadır. Genel sanat eğitimi ile birlikte, birinci sınıftan itibaren cam eğitimi de almaya başlayan öğrencilerimiz, 4 yılın sonunda kendini ifade etmek için gerekli tüm teknik ve malzemelere hâkim bir şekilde mezun olmaktadırlar.

  • Cam Füzyon Atölyesi

Cam Füzyon; birleştirme, kaynaştırma iç içe geçiştirme anlamına gelir. Birbirine uyumlu farklı camların şekillendirilmesi ile oluşturulan tasarımların pişirilme süresini içerir.

Füzyon atölyesi; 1 adet küçük, 1 adet orta boy ve 2 adet büyük boy füzyon fırını ile birlikte, cam füzyon üretiminde kullanılan tüm teknik detaylara sahiptir. Bu atölyede plaka camlar ile çalışmanın yanı sıra, hazır cam objelerin yeniden şekillendirilmesi de yapılır.. Fırın boyutları, tam füzyon, yarı füzyon ve çöktürme yapmak için uygundur. Ek olarak çöktürme için hazır kalıplar da mevcuttur. Ayrıca cam rölyef çalışmaları da bu atölyede üretilebilir.

  • Açık Alevde Şekillendirme Atölyesi 

Şaloma kullanılarak oluşturulan cam şekillendirme LPG gazının oksijen ile yakılması sonucu alevin önünde şekil verilmesine dayanır. Şaloma tekniği ilk olarak laboratuvar malzemelerin yapımında kullanılmıştır. Açık alevde (Şalomada)cam şekillendirme yöntemi, cam sanatçının tercih ettiği ve halen devam eden bir tekniktir.

Bu atölyede 8 adet şaloma yer almaktadır. Oksijen ve propan gazlar ile camı eritebilecek sıcaklığı oluşturan bu salomalar; boncuk yapımı, 3 boyutlu obje yapımı ve küçük heykel yapımında kullanılır. Renkli ve şeffaf cam çubuklar, borosilikat ve cam tüplerin de bulunduğu atölyede, tüm camları şekillendirmek için gerekli olan teknik aletler, grafit plaka ve çubukların yanı sıra 3 adet boncuk tavlama fırını da bulunmaktadır.

  • Vitray Atölyesi 

Vitray, renkli camların birleşmesiyle  oluşturulan ve bunu icra etme sanatıdır.

Vitray atölyesinde, yer alan renkli plaka camlar ile cam kurşun vitray ve tiffany vitray yapmak için gerekli olan bakır folyo, havya, çekme kurşun, 2 adet mini taşlama, patine asidi vb. vitray malzemelerinin tamamı bulunmaktadır. Ayrıca tüm bu malzemeler ile cam mozaik yapımı için alçı atölyesi de kullanılabilir

  • Sıcak Cam Atölyesi 

Bu atölyede 1 cam eritme fırını (70 lt, elektrikli) ve 2 adet farklı boyutlarda tromel yer almaktadır. Ayrıca 2 adet önden dolum tavlama fırını ve pipo ısıtıcının da bulunduğu atölyede cam eritme fırını 7×24 aktif olarak çalışmakta ve cam kalitesi her daim yüksek tutulmaktadır. Sıcak cam ile çalışırken kullanılabilecek rod renk çubukları ve renkli granül camlar, gerekli ahşap kepçe, kürek, makas, metal ve ahşap şekillendirme aletleri ve 4 çalışma tezgâhı da atölyenin diğer parçalarıdır.

  • Kalıpla Şekillendirme Atölyesi 

Kalıp şekillendirme; camdan yapılması istenen formun önce ısıya dayanıklı kabın çıkarılması daha sonra bu kalıba camlara konularak eritilmesi yöntemidir.

Bu atölyede yapılan tüm modellerin kalıp üretimi için uygun bir alçı atölyesi yer almaktadır. Alçı atölyesinde bal mumu ya da çamur ile şekillendirilen modellerin kalıp süreci için bal mumu eritme tankı, kalıp kurgu tahtaları, alçı torna gibi teknik donanımın yanı sıra tüm şekillendirme aletleri de mevcuttur. Kalıpla şekillendirme atölyesi fırınları ise 3 adet önden yüklemeli fırın ve 1 adet kalıp kurutma fırınından oluşmaktadır.

  • Cam Finisaj Atölyesi  

Bu atölyede 3 adet şerit zımpara, 1 yatay taşlama tezgâhı, 1 adet elmas hızar ve 2 adet dikey taşlama tezgâhının yanı sıra, küçük boyutlu dikey şerit testere, elmas dekor tezgâhı ve şerit zımpara yer almaktadır. Tümü su ile birlikte çalışan bu tezgâhların sabitlemesi yapılmış, bakım ve güvenlik kontrolleri sürekli olarak yapılmaktadır.

  • Cam Gravür Atölyesi 

Cam Finisaj atölyesi içinde yer alan gravür atölyesinde, gravür için de kullanılabilen tüm finisaj donanımına ek olarak elle gravür yapımı için avuç içi elmaslar ve gravüre uygun camlar yer almaktadır.

Seramik Atölyesi Seramik Atölyesi

Uygarlık tarihi kadar eski bir geçmişi olan Seramik, organik olmayan malzemelerin oluşturulduğu bileşimlerin çeşitli yöntemler ve yaratıcılık ile şekil verildikten sonra yüksek sıcaklık ile pişirilip, sert ve dış etkenlerden zarar görmeyecek bir dayanıklı forma dönüşme halidir.  Bu anlamda seramiğin artistik ve endüstriyel tüm üretim süreçlerini uygulayabilecek şekilde tasarlanan Seramik Atölyesi, öğrenci ve kursiyerin tasarımdan sunuma kadar her türlü tekniği uygulayabilecekleri, deneysel ve yaratıcı tasarımlarını ortaya çıkarabilecekleri gerekli tüm donanıma sahiptir. Öğrencilerin projeleri doğrultusunda seçecekleri konuları araştırıp, uygulayabilme imkânları sunan Seramik Atölyesi bünyesinde; serbest şekillendirme, alçı kalıp, laboratuvar, sırlama ve fırın odaları mevcuttur.

Öğrencilerin üretim süreçlerinde serbest şekillendirmenin yanı sıra çamur tornası, şablon tornası, alçı tornası gibi yarı endüstriyel ve endüstriyel şekillendirme yöntemlerini uygulayabilmeleri için gerekli tüm donanım oluşturulmuştur. Ayrıca atölye bünyesinde bulunan seramik ve porselen pişirimine uygun düşük ve yüksek dereceli fırınlar ile artistik amaçlı pişirimlerin uygulanabileceği raku fırın ve ekipmanları öğrenciye seramiğin kuruma ve pişirme sürecini uygulamalı olarak öğretme imkanı sunmaktadır.

Seramik malzemenin araştırılıp geliştirilmesine olanak sağlayan tam donanımlı seramik laboratuvarı, deneysel çalışmalara olanak vererek öğrencilere yaratıcı fikirlerini deneyimleme şansı vermektedir.

Yıl içerisinde, yurt dışından ve yurt içinden çağrılacak seramik sanatçılarıyla yapılacak seminerler ve workshoplar ile eğitim ve üretim sürecinin pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.