Atölyeler

Baskı Atölyesi Baskı Atölyesi

Öğrenciler özgün baskıyla hem tekniği tanıyacak hem de yaratıcı süreci deneyimleyeceklerdir. Teknik ve yaratıcı taraflar göz önüne alınarak hem kendi atölyelerini hem de Baskı Atölyesi’ni nasıl birleştireceklerini öğrenecekler. Baskı çok güncel bir sanat şekli olduğu için görsel kültürde yeri çok büyüktür. Basit ve taşınabilir oluşu yüzyıllardır kullanımını devam ettirme sebeplerindendir ve çok güçlü bir iletişim aracıdır. Sanatsal olarak baskı sadece iki boyutlu olmanın yanında üç boyutlu şekilde de karşımıza çıkar. Artist books, billboard, magazinler vs.

Öğrencilere temel teknikleri öğretip bu alanda deneyim kazanmalarını, kritiksel bir göze sahip olmalarını ve konseplerle tekniği birleştirmeyi hedefler.

Cam Atölyesi Cam Atölyesi

Cam Atölyesi alt yapı ve donanımsal olarak KKTC’de ilk ve tek olma özelliğini taşımaktadır. Atölye süresince öğrencilerin ve kursiyerlerin; cam sanatına dair her türlü teknik, estetik ve yaratıcı tasarım sürecini benimsemeleri amaçlanmaktadır. Buna ek olarak yıl içerisinde uluslararası davetli sanatçı ve tasarımcıların katılımıyla düzenlenmesi öngörülen; çalıştaylar, seminerler ve konferanslar ile eğitim ve öğretim sürecinin pekiştirilmesi ve zenginleştirilmesi planlanmaktadır. Cam atölyesi bünyesinde bulunan cam üfleme ve döküm, açık alevde şekillendirme, kalıpla şekillendirme, füzyon, çökertme, fiksaj, boyama gibi fırın içi şekillendirme yöntemlerinin tümü, vitray, gravür, kumlama ve finisaj imkanları ile; öğrencilerin araştırma, tasarlama, uygulama süreçlerini tamamlamaları ve kazandıkları bu beceriler ile malzemeye hâkim birer birey olmaları hedeflenmektedir.

Seramik Atölyesi Seramik Atölyesi

Seramiğin artistik ve endüstriyel tüm üretim süreçlerini uygulayabilecek şekilde tasarlanan Seramik Atölyesi, öğrenci ve kursiyerin tasarımdan finişe kadar her türlü tekniği uygulayabilecekleri ve deneysel ve yaratıcı tasarımlarını ortaya çıkarabilecekleri gerekli tüm donanıma sahiptir. Öğrencilerin projeleri doğrultusunda seçecekleri konuları araştırıp, uygulayabilme imkânları sunan Seramik Atölyesi bünyesinde; serbest şekillendirme, alçı kalıp, laboratuvar, sırlama ve fırın odaları mevcuttur.

Öğrencilerin üretim süreçlerinde serbest şekillendirmenin yanı sıra çamur tornası, şablon tornası, alçı tornası gibi yarı endüstriyel ve endüstriyel şekillendirme yöntemlerini uygulayabilmeleri için gerekli tüm donanım oluşturulmuştur. Ayrıca atölye bünyesinde bulunan seramik ve porselen pişirimine uygun düşük ve yüksek dereceli fırınlar ile artistik amaçlı pişirimlerin uygulanabileceği raku fırın ve ekipmanları öğrenciye seramiğin kuruma ve pişirme sürecini uygulamalı olarak öğretme imkanı sunmaktadır.

Seramik malzemenin araştırılıp geliştirilmesine olanak sağlayan tam donanımlı seramik laboratuvarı, deneysel çalışmalara olanak vererek öğrencilere yaratıcı fikirlerini deneyimleme şansı vermektedir.

Yıl içerisinde, yurt dışından ve yurt içinden çağrılacak seramik sanatçılarıyla yapılacak seminerler ve workshoplar ile eğitim ve üretim sürecinin pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.