Stüdyolar

Animasyon Stüdyosu Animasyon Stüdyosu

Görüntünün sürekliliğine dayalı olarak, animasyon, tüm filmler gibi, akışkan hareketin bir yanılsamasıdır. Aslında o kadar hızlı hareket eden bir dizi statik çizimdir ki, saniyede oluşturulan yirmi dört kareye hareket görünümü verirler.
Görme kalıcılığı ilkesini kullanarak akıcı bir hareket yanılsaması yaratılması hedeflenen animasyon stüdyosunda, ARUCAD öğrencileri 2D, stop motion (tek resimli) ve paper cut (kağıttan kesilmiş) gibi farklı animasyon yöntemlerini öğrenecek ve deneyimleyebilecekler.
Ayrıca üniversitedeki eğitmenler tarafından yürütülen farklı projelere katılarak video klipler ve kısa animasyon filmlerinin yapım süreçlerine dahil olabilecekler ve yine ARUCAD öğrencileri eğitmenlerin yardımıyla Animasyon Stüdyosu’nu konuyla ilgili başka derslerin projeleri ve ödevleri üzerinde çalışmak için de kullanabilirler.

Dijital Prodüksiyon Stüdyosu Dijital Prodüksiyon Stüdyosu

Film, televizyon programları, tiyatro oyunu, reklam ve albüm gibi oluşumların yapım aşamalarını ele alan ARUCAD Dijital Prodüksiyon Stüdyosu içerisinde Lazer Kesici, 3 Boyutlu Tarayıcı, 3 Boyutlu Yazıcı, Plotter ve Folyo Kesici gibi endüstriyel cihazlarla, 2 boyutlu ve/veya 3 boyutlu tasarımların- prototiplerin üretilmesi olanağı öğrencilerimize sunulmaktadır. Organik veya inorganik tasarımların üretilme sürecinde, alanlarında uzman eğitimcilerimizin denetiminde öğrenciler eskiz aşamasından son ürüne giden süreçte deneyim sahibi olmaktadır.

Fotoğraf ve Video Stüdyosu Fotoğraf ve Video Stüdyosu

Neredeyse 200 yıl içinde, bulanık fotoğraflar çeken düz bir kutudan günümüz teknolojisine evrilen kamera alt yapısı ile Fotoğraf ve Video Stüdyoları, öğrencilere yalnızca fotoğrafın ve videonun teknik olanaklarından yararlanarak becerilerin temel kullanımının ötesine geçmelerini sunmamaktadır. Aynı zamanda bu çığır açan makinelerin sanatsal araçlar olarak niteliklerinin kavranmasında ve söz konusu bu araçlardan birer sanat dili olarak nasıl yararlanabileceklerini göstermek amacıyla da tasarlanmıştır. Bu, öğrencilerin ilgilerini çekebilecek farklı eğilimleri tanıyabilecekleri, onlarla iletişim kurabilecekleri ve böylece kendilerini yenilikçi yaklaşımlar açısından konumlandırabilecekleri bir çizgide olacaktır.

Resim Stüdyosu Resim Stüdyosu

Doğası gereği benzersiz bir alt yapıya sahip olan resim sanatı; kavramların, düşüncelerin, tutumların, duyguların, sembollerin ve hatta soyut biçimlerin yanı sıra görünür dünyadaki nesnelerin esas olarak doğrusal yorumuyla da tanımlanabilir. Ancak bu tanım, resimde olduğu gibi, kütle ve renkten ziyade biçim veya şekle vurgu yaparak karakterize edilen tüm grafik sanatlar ve teknikler için geçerlidir.
Tüm sanat disiplinlerinin ortak kullanımı olarak hazırlanan atölyemizde Desen ve Temel Sanat Eğitimi dersleri verilmektedir. Görme, duyum ve estetikle ilgili dünyamızı algılayıp kavramamız için deneyimlediğimiz atölyemizde canlı ve cansız model, kompozisyon, çizgi, doku, perspektif renk kuramları ve armoni çalışmaları aracılığı ile kalem, füzen, mürekkep, boya gibi malzemeler kullanılarak ve çizim teknikleri öğretilerek , öğrencinin sanatsal alt yapısını oluşturmaya yardımcı olunur. Atölyemiz aynı zamanda 20 öğrencinin öğrenim görebileceği boyutta bir alana ve rahat çalışabilmeleri için çağdaş eğitimin gerekliliği olan tüm malzemelere sahiptir.

Tasarım Stüdyosu Tasarım Stüdyosu

Elizabeth Adams Hurwitz kısa ve öz tanımıyla “gerekli olanın araştırılması” şeklinde tanımladığı Tasarım kavramı, ARUCAD Tasarım Stüdyosu içerisinde öğrencilerin ve grup yöneticilerinin yaratıcılığın farklı bakış açılarını tasarım odaklı deneyimleme ve araştırma pratiğine katabilecekleri farklı temalar, atölyeler ve birimlerin birlikteliklerinden oluşmaktadır.

Öğrenciler kendi projelerini, konularını, araştırma ve tasarım yöntemlerini seçebilir, ve tasarım odaklı araştırmalarını film, animasyon, fotoğraf, yaratıcı yazarlık, dijital ve analog mühendislik gibi diğer disiplinlerle ilişkilendirebilirler.

Tasarım stüdyo kurgusunun ve olanaklarının; deneyimsel, araştırmacı, paylaşımcı öğrenim ve öğretim deneyimini ve profesyonel etkileşimi yansıtması, desteklemesi önemlidir. Tasarım Stüdyosu’nun mekânsal ve teknolojik donatısı öğrencilerin yeteneklerinin ve çalışma modlarının olanaklarını keşfetmeleri ve uygulamaları için hazırlanmıştır. Öğrenciler kişisel ve grup çalışmalarını yapabilecekleri tasarım stüdyosunu 7 gün 24 saat kullanabileceklerdir.

Tasarım Stüdyosu her biri 20 kişi kapasiteli iki derslik; baskı, yazıcı ve tarayıcı olanakları ile bilgisayar merkezi, kütüphane, dinlenme alanı ve içinde öğrencilerin ve grupların çalışma yöntemlerine göre düzenleyebilecekleri ana atölye alanlarını barındırmaktadır. Bu esnek, çok amaçlı stüdyo yumuşak ve sert panellerle sağlıklı ve verimli çalışma alanları yaratmak için kolaylıkla yeniden düzenlenebilir.

Mikro malzeme ölçeğinden, yapılandırılmış obje, mekan ölçeğine farklı ölçeklerde deneyimsel çalışmaların yapılabileceği Tasarım Stüdyosu ahşap, taş, cam, kumaş, ışık, elektronik düzeneklerin işlenebileceği ekipmanlar ve kum, su havuzları ile donatılmıştır.