Hemen Başvur

 Başvuru Koşulları Başvuru Koşulları
İletişim FakültesiSanat FakültesiTasarım FakültesiMüzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

ARUCAD İletişim Fakültesine başvuru yapan aday öğrenciler, mülakat günü jüri üyelerine hazrladığı bir portfolyo sunmak zorundadır. Portfolyo, başvuruyu yapan aday öğrencinin becerilerini, deneyimlerini ve başarılarını somut bir şekilde göstermek için oluşturduğu bir koleksiyondur.

Mülakata Katılırken Hazır Bulundurulması Gereken Portfolyo Hakkında Bilgilendirme

1. Özgeçmiş – CV

Kişisel bilgiler, adınız ve soyadınız, E-posta adresiniz, telefon numaranız, fotoğrafınız (isteğe bağlı), eğitim bilgileri, en son aldığınız diplomanız ve bitirme tarihiniz, alınan ilgili kurslar ve sertifikalar (varsa), başarılarınız ve katkılarınız, kullanılan beceriler ve teknolojiler, teknik beceriler (programlama dilleri, tasarım programları vs.), Yabancı dil becerileriniz (eğer varsa, seviyenizle birlikte)

 2.Çalışmalar: Her türlü yaratıcılık ürünü el yapımı ve/veya dijital üretimlerin orjinalleri:

Suluboya, karakalem, marker, kömürkalem, desen çalışması, anime/çizgi karakter tasarımı, maskot çizim, t-shirt tasarımı, dövme tasarımı, süsleme, el oyma işçilik, seramik, heykel, kolaj, dikiş, kurgu video, oyun tasarımı, kodlama, storyboard çizim, bilgisayarda çizim, 3 boyutlu modelleme, animasyon, animasyon manken tasarımı, enstelasyon, reklam tasarımı, sosyal medya tasarımları, broşürler, dergi tasarımları, dijital uygulamalar vb.

Portfolyo, en az beş çalışmadan oluşmalıdır.

Bölümler Bazında Sınavlar

Fotoğraf Bölümü –  Mülakat ve portfolyo sunumu

Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü – Mülakat ve portfolyo sunumu

Plastik Sanatlar Bölümü –  Yetenek sınavı, mülakat ve portfolyo sunumu (Portfolyo sunmuş olmanın burs oranı belirlemede pozitif bir etkisi olacaktır.)

Seramik Bölümü – Yetenek sınavı, mülakat ve  portfolyo sunumu (Portfolyo sunmuş olmanın burs oranı belirlemede pozitif bir etkisi olacaktır.)

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü – Yetenek sınavı, mülakat ve portfolyo sunumu (Portfolyo sunmuş olmanın burs oranı belirlemede pozitif bir etkisi olacaktır.)

Arkeoloji Bölümü – Mülakat

PORTFOLYO GEREKLİLİKLERİ

Portfolyo Nedir?

Portfolyo, sınava katılacak adayların belirli bir eğitim süreci sonucunda becerilerini, yeteneklerini, ve  tercih ettikleri alanlar ile ilişkili olarak ürettikleri çalışmaların başarı düzeyini yansıtan kişisel gelişim dosyalarıdır.

Sunumu kolay olmalıdır, yapılan çalışmaları detaylıca incelemeye fırsat verir yapıda olmalıdır.

Adayın gelişimini yansıtan bir seçki olmalıdır.

Jüriye değerlendirmede kolaylık sağlayan ve ipuçları içerebilen yapıda olmalıdır.

Portfolyoda yer alan çalışmalar başka mecralarda kullanılmışsa, ödev veya proje olmaktan öteye geçmiş fiilen değerlendirilmişse; kullanım alanlarını belirtmelidir. (sergi katılımı, ödül… vb.)

Fotoğraf Bölümü Portfolyo Gereklilikleri

Bölüme başvuran adayın alandaki kişisel gelişimini gösteren özenle seçilmiş bir seçki olmalıdır. Lütfen seçkinizi en iyi olduğunu düşündüğünüz çalışmalarınız arasından yapınız. Portfolyunuz en az 10 en fazla 20 fotoğraf içermelidir. Portfolyonuz dijital ya da baskı şeklinde sunulabilir. Portfolyunuzu hazırlarken sizi yansıtan, yaratıcı bir sunum oluşturmaya çalışınız.

Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Portfolyo Gereklilikleri

Bölüme başvuran adayın alandaki kişisel gelişimini gösteren özenle seçilmiş bir seçki olmalıdır. Lütfen seçkinizi en iyi olduğunu düşündüğünüz çalışmalarınız arasından yapınız. Portfolyunuz başvurduğunuz bölümün alanına giren her türlü hareketli görüntüyü içerebilir. (kısa film, müzik videosu, tanıtım filmi, video art çalışmaları, video kolaj, showreel … vb.)

Plastik Sanatlar, Seramik Bölümleri Portfolyo Gereklilikleri

Bölüme başvuran adayın alandaki kişisel gelişimini gösteren özenle seçilmiş bir seçki olmalıdır. Lütfen seçkinizi en iyi olduğunu düşündüğünüz çalışmalarınız arasından yapınız. Portfolyunuz başvurduğunuz bölüm ve/veya bölümlerin alanına giren her türlü sanatsal üretimi içerebilir. (Desen ve suluboya çalışmaların orijinalleri, tuval üzerine boya çalışmalarının görselleri, seramik, heykel, kolaj, asamblaj, enstalasyon gibi uygulamaların görselleri … vb.) Portfolyunuz en az 15 en fazla 20 çalışma içermelidir. Portfolyunuzu hazırlarken sizi yansıtan, yaratıcı bir sunum oluşturmaya çalışınız.

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Portfolyo Gereklilikleri

Bölüme başvuran adayın alandaki kişisel gelişimini gösteren özenle seçilmiş bir seçki olmalıdır. Lütfen seçkinizi en iyi olduğunu düşündüğünüz çalışmalarınız arasından yapınız. Portfolyunuz başvurduğunuz bölümün alanına giren her türlü üretim içerebilir. (Kumaş tasarımı, kıyafet tasarımı, çanta, ayakkabı ya da aksesuar tasarımı, çeşitli doku ve örüntü çalışmaları, dikilmiş ya da örülmüş modeller varsa onların görselleri… vb.)

YETENEK SINAVLARI İÇİN ADAYLARIN YANLARINDA GETİRMESİ GEREKEN MALZEMELER

50X70 cm boyutlarında iyi kalite desen kağıdı (Plastik Sanatlar ve Seramik Bölümleri için)

35×50 cm boyutlarında iyi kalite desen kağıdı (Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü için)

HB, B, 2B, 3B iyi kalite çizim kalemi

Yumuşak iyi kalite silgi

Kalemtraş ya da kalem açmaya uygun maket bıçağı

2 adet orta boy klips

İyi kalite renkli kurukalem en az 12’li set (Sadece Tekstil Moda Tasarımı Bölümü için)

*Yetenek sınavlarının süresi 90 dakikadır.

 

PORTFOLYO İÇERİĞİ VE SUNUMU:

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Tasarım Fakültesinde okumak isteyen aday öğrencilerin eğitim almak istedikleri ilgi alanlarına yönelik hazırlayacakları portfolyo, başvuruyu yapan aday öğrencinin becerilerini, deneyimlerini ve başarılarını somut bir şekilde göstermek için oluşturduğu bir koleksiyondur.

Adayın portfolyosu özgeçmişini ve yaptığı çalışmaları içermelidir.

Özgeçmiş-CV:

Kişisel bilgiler, eğitim bilgileri, alınan ilgili kurslar ve sertifikalar (varsa),  kullanılan beceriler ve teknolojiler, teknik beceriler (programlama dilleri, tasarım programları vs.), yabancı dil becerileri içermelidir.

Adayın Yaptığı Çalışmalar:

Adayın kendisine ait maket, çizim, desen, fotoğraf, illüstrasyon, video, kısa film, eleştirel yazı (deneme) vb. her türlü yaratıcı süreç gerektiren farklı çalışmaları mümkün olduğunca içermelidir.

Bu çalışmalar aday öğrencinin sanat ve tasarım merakını; sosyal aktivitelerde ve grup çalışmalarında performansını; edebiyat, felsefe, tarih, teknoloji ile ilişkisini; araştırma ve eleştirel bakış açılarını; matematik, fen becerisini ve ilgisini mümkün olduğunca barındırmalıdır.

Portfolyonun hazırlığı ve biçimsel özellikleri tamamen adaya aittir.

Portfolyo, aday öğrencinin çalışmalarından farklı ilgi alanlarını yansıtabileceği fotoğrafların yer aldığı bir seçkiden oluşmalıdır.

Aday gerekli gördüğü orijinal çalışmaları geri almak üzere jüriye sunabilir.

Çizim Sınavı

Çizim sınavının süresi 90 dakikadır.

Aday öğrencilerin yanlarında getirmesi gereken malzeme listesi aşağıdaki gibidir:

3 A3 boyutunda kağıt,

Siyah kurşun kalemler (HB, 2H, B),

HB renkli kalemler (yeşil, mavi, kahverengi, kırmızı, turuncu ve gri),

Silgi.

 

ARUCAD OYUNCULUK BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI ve MÜLAKATI

ARUCAD Oyunculuk Bölümü Özel Yetenek Sınavı yüz yüze yapılacak olup iki aşamadan oluşacaktır.

1-TİRADLAR

Adaylar bir zorunlu bir de serbest olmak üzere toplamda iki tirad ile hazırlanarak jüri karşısında oyunlarını sunmalıdırlar. Kendi seçmiş oldukları serbest tirad’ın içinde yer aldığı oyunun baştan sona aday tarafından okunmuş olması, yazarı ve çevirmeninden haberdar olması beklenir.

Zorunlu tirad; Oyunculuk bölümü sınav komisyonu tarafından belirlenmiş tiradlardan bir tanesini seçerek ezberler, hazırlanır ve çalışır; çalışmış olduğu bu zorunlu tiradı sınav günü ve saatinde jüri karşısında oynaması gerekmektedir.

Serbest Tirad; Serbest tirad, adayın klasik ya da çağdaş tiyatro metinlerinden seçtiği bir oyunculuk parçası olmalıdır. Seçilmiş olan oyunculuk parçası aday tarafından ezberlenmiş, hazırlanılmış ve çalışılmış olmalıdır; çalışmış olduğu bu serbest tiradı sınav günü ve saatinde jüri karşısında oynaması gerekmektedir.

 1. Tiradlar, siyah giysilerle oynamalıdır.
 2. Her bir tiradın uzunluğu en az 3 dakika en çok 5 dakika olmalıdır.

2-ŞARKI / TÜRKÜ

Önceden çalışılmış bir şarkıyı doğal sesiyle (enstrümansız) jüri karşısında seslendirecektir.

 • En az 2 dakika en çok 4 dakika uzunluğunda olmalıdır.

3- MÜLAKAT – Kısa Özgeçmiş ve Kimlik Bilgileri

Aday öğrenci sergilediği performansın ardından jüri üyeleri ile mülakat yapacaktır. Adaylar, kısa özgeçmişlerini kimlik bilgilerini de ekleyerek yanında çıktı olarak bulundurmalıdır.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı, Özel Yetenek Oyunculuk Sınavı, Zorunlu Tiradlar;

 • HAMLET: Ah! şu et yığını keşke erise, erise de bir damla çiy haline gelse. Yahut, Tanrı kendi canına kıymayı insana yasak etmeseydi. Yarabbi, yarabbi! Bu dünyanın her hali bana ne kadar bitmiş, bozulmuş, ne kadar tatsız boş geliyor. Yazık ona, yazık! Yolunmıyan otlan tohuma kaçmış bir bahçeyi andınyor. Tabiatta ne kadar yabani, zararlı şey varsa içini sade onlar bürümüş. Böyle olacaktı ha! Öleli daha iki ay geçti. Yok, o kadar bile değil, iki ay bile değil. Hem öyle mükemmel bir hükümdardı ki, bunun yanında, Satyr’in yanına Hyperion gelmiş de durmuş sanılırdı. Hem annemi öyle severdi ki rüzgârların yüzüne hızla değmesine bile razı olmazdı. Ey gökler, ey yer! Hatırlamasam olmaz mı? Doydukça iştahı artıyormuş gibi kollarını babamın boynundan nasıl ayırmazdı. Sonra bir ay içinde… Düşünmeyeyim daha iyi. Ey ruh düşkünlüğü, senin adın kadın olmalı.  Bir aycağız… zavallı babamın ölüsünün ardından, Niobe gibi gözyaşı içinde giderken… giydiği ayakkabıları bile eskimeden… o kadın, evet aynı kadın… Tanrım! Muhakemeden nasibi olmıyan bir hayvan bile daha uzun zaman acınırdı… Amcamla evlendi, babamın kardeşiyle. Ama ben Herakles’e ne kadar benzemiyorsam o da babama o kadar benzemez. Bir ay içinde. Sahte gözyaşlarının tuzundan yanan gözlerinin daha kızıllığı geçmeden evlendi. Ah! Bu kadar ateşle haram döşeğine koşmak ne suçlu bir seğirtiş! Bu işin ne başında hayır var ne sonu hayır çıkar. Ama benim içim parçalanacak; çünkü dilimi tutmaya mecburum.

William Shakespeare, HAMLET, çev: Orhan Burian, MEB Yayınları, 1995 Sayfa:20

 • HAMLET: Bizi melekler, Tanrı habercileri korusun! İster temiz bir ruh ol, ister lanetlenmiş bir hortlak, beraberinde ister cennetin tatlı havasını getir ister cehennemin kavurucu rüzgârlarını, niyetin ister hayır olsun ister şer, öyle şüphe uyandıran bir heyette geliyorsun ki sana hitabedeceğim: sana Hamlet diyeceğim, hükümdarım, baba, şahane Danimarkalı. Ne olur, cevap ver! Beni her şeyden habersiz, ıstırapta bırakma. Söyle: ölümünle toprağa giren o dua almış kemiklerin neden kefenini yırttı? Hareketsizce içine gömüldüğünü gördüğümüz mezar, seni tekrar dışan atmak için, neden ağır mermerden ağzını açtı? Ne var ki, ölü bir cesetken tekrar baştan aşağı zırh içinde, geceye korku salarak ayın yüzünü görmeye geliyorsun da tabiat dışı hiçbir şeyden haberi olmıyan biz zavallıları aklımızın ermediği düşüncelerle böyle tirtir titretiyorsun? Söyle, neden bu? Ne maksatla? Bizim ne yapmamız lâzım? Hayatımın bence bir toplu iğne kadar değeri yok. Ruhuma gelince, madem kendisi gibi ebedî olan bir şeydir, ona ne yapabilir ki? Gideyim diye tekrar işaret ediyor; peşinden gideceğim. Bahtım sesleniyor, vücudumun her teline Neme aslanının adalesindeki kuvveti veriyor. Hâlâ mı çağırıyorsun? Bırakın beni efendiler. (Ellerinden kurtulur.) İnan olsun ki, beni tutmaya kalkanın canına kıyarım. Çekilin diyorum! Yürü, arkandan geliyorum.

William Shakespeare, HAMLET, çev: Orhan Burian, MEB Yayınları, 1995 Sayfa: 33

 • HAMLET: Şimdi yalnızım. Ah, ben ne âdi, ne satılmış kölenin biriyim! Utanmaya değmez mi: şu oyuncu şurada yalandan, bir heyecanın hayaline kapılıp, muhayyilesinin uydurduğu şeye kendini o derece inandırdı ki, acısından bütün yüzü soldu. Gözleri yaş dolu, kendi perişan, sesi hıçkırıklar içinde, hali… her hareketiyle … hayal ettiklerine uygun. Hem de bütün bunlar bir hiç için! Hekabe onun nesi, Hekabe’den ona ne ki öyle göz yaşı döksün? Coşmak için onda benim sebeplerim olsaydı ne yapardı kim bilir? Sahneyi göz yaşına boğar; herkesin kulağını korkunç bir hitabeyle yırtardı; suçluyu çıldırtır, suçsuzu dehşete düşürür, cahili şaşkın ederdi; görüp işitenleri gerçekten hayretlere salardı. Halbuki ben sersem, mayası bozuk herif, sade rüyalarda mevcut insanlardanmışım gibi, gayem gerçekleşmeden, eriyip ortadan siliniyorum; bir şeyler de diyemiyorum — hattâ malına, en aziz canına melûncasına kastedilmiş bir kıral için bile. Bir korkak mıyım ben ne? Kim bana alçak diyor? Kafamı yaran kim? Sakalımı çekip yüzüme vuran, burnumu sıkan kim? Sözüme yalan deyip ağzıma tıkan kim? Bana öyle yapan kim? Ah, kahrolası ben bunu hakkettim: belli ki yufka yüreklnin biriyim; kötülüğü pahalıya maledecek kin bende noksan. Yoksa şimdiye kadar çoktan bu herifin barsaklarını deşer, gökteki çaylaklara yem diye verirdim. Kanlı, zampara habis! Nedamet bilmez, hain ruhlu, zevk düşkünü, soysuz alçak! Ah, intikam! Ben de ne eşeğim ama! Sevgili babası öldürülen bir oğul, cennetin de cehennemin de öç almaya sevkettikleri ben, kahpeler gibi, lâfla derdimi döküyor; sokağa düşmüş kadınlardan, aşçı yamaklarından farksız, küfürbazlığa kalkıyorum! Tuh, yazıklar olsun! Artık zihnimi işletmeli! Duymuştum: suçlu insanlar, oyun seyrederken bazan, ustalıklı bir sahnenin tesiriyle öyle canevinden vurulurlarmış ki hemen işledikleri cürmü itiraf ederlermiş. Cinayetin dili yoktur ama en umulmadık yerden kendini meydana vurur. Bu oyunculara, amcamın önünde, babamın öldürülmesini andıran bir oyun oynatırım. Kendim de gözümü ondan ayırmam, zaaf gösterecek mi diye bakarım. Bir ürpermesi benim için yeter. Gördüğüm ruh şeytan olabilir; çünkü şeytan hoş görünecek bir şekle girecek iktidardadır. Evet, hattâ belki de zaafımı malihûlyamı fırsat bilip, – böyle ruhlara nüfusu çok  geçtiği için…-beni aldatarak cehenneme yollıyacaktır… Daha katı deliller bulmam gerek.  İş oyunda; Kralın sırrını bana bu oyun öğretecek.

William Shakespeare, HAMLET, çev: Orhan Burian, MEB Yayınları, 1995 Sayfa: 77-78

 • HAMLET: Olmak ya da olmamak, mesele bunda. Kör talihin sapanlarına, oklarına zihninde tahammül göstermek mi daha mertçe olur, yoksa kaygıların ummanına karşı silâhlanıp onları yok etmek mi? Ölmek: uyumak. O kadar! Bir uykuyla kalb üzüntüsünü, tabiatın bedene miras olarak verdiği bin bir acıyı sona erdiriyoruz diyebilmek, candan gönülden istenecek bir son olur, ölmek, uyumak: belki de rüya görmek! Ya, dert orada: çünkü, bu fâni kalıbı üstümüzden sıyırıp attıktan sonra, o ölüm uykusunda kim bilir ne rüyalar görürüz düşüncesi bizi durmaya mecbur ediyor. Yaşamak felâketini uzatan, işte bu düşünce. Yoksa — insan bir hançerle kendi işini kendi halledebilirken — zamanın sillesine hakaretlerine, zalimin haksızlıklarına, kendini beyenmişin küstahlıklarına, karşılıksız kalan aşkın ıstırabına, kanunun ihmaline, mevki sahibinin kibrine, sabırla gösterilen liyakatin değersizlerce hor görülmesine kim tahammül ederdi? Meşakkatli bir hayatın yükü altında inleyip ter dökmeye kim razı olurdu? Ne çare ki, ölüm sınırlarını aşan yolculardan hiçbirinin geri gelmediği o bilinmez ülke — ardında da belki bir şey vardır korkusu, zihnimizi şaşkın ederek bizi, bilmediğimiz musibetlere düşmektense içinde olduklarımıza tahammül ettiriyor. Düşünmek, işte hepimizi böyle korkak ediyor; azmin gürbüz rengi tereddüdün soluk gölgesiyle hasta bir renk alıyor. En büyük en mühim teşebbüsler, bu düşünce yüzünden, mecralarını değiştiriyor; bir fiil adını almaktan çıkıyorlar.

William Shakespeare, HAMLET, çev: Orhan Burian, MEB Yayınları, 1995 Sayfa:82

ARUCAD MODERN DANS BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI ve MÜLAKATI

ARUCAD Modern Dans Bölümü Özel Yetenek Sınavı  yüz yüze olarak gerçekleşmektedir.

Özel Yetenek Sınavı iki aşamadan oluşacaktır.

Performans – 1

 • Çağdaş Dans Serbest Akış: Adayın kendine ait tarzıyla oluşturduğu koreografik bir çalışma ya da dans doğaçlaması (müzik, aksesuar, kostüm kullanımı serbesttir) yapması ve aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

o             En az 3 dakika uzunluğunda

Performans – 2

 • Dans Tekniği: Adayın bildiği bir ya da daha çok dans tekniğine (Hiphop, Bale, Folklor, Salon Dansları, Çağdaş Teknik, Skinner Release, Graham, Cunningham, Flying Low, Gaga vb) ait hareketlerden oluşan serileri sırayla göstermesi ve aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekmektedir.
 • En az 3 dakika uzunluğunda

Mülakat – Kısa Özgeçmiş ve Kimlik Bilgileri:

Aday öğrenci sergilediği performansın ardından jüri üyeleri ile mülakat yapacaktır. Adaylar, kısa özgeçmişlerini kimlik bilgilerini de ekleyerek yanında çıktı olarak bulundurmalıdır.

ARUCAD SES SANATLARI TASARIMI BÖLÜMÜ PORTFOLYO

ARUCAD Ses Sanatları Tasarımı Bölümüne başvuru sırasında teslim edilmesi gereken belgeler şöyledir:

 • Aday öğrencinin eğer varsa dijital ortamda hazırlamış olduğu müzik eserleri; dijital platformlar aracılığıyla jüriye iletilmelidir. Öğrenci, dijital ortamda hazırladığı eserleri; hangi teknikleri kullanarak ürettiğini, ne tür efektler kullandığıyla ilgili jüriye anlatımda bulunacaktır.
 • Aday öğrencinin, dijital ortamda ürettiği bir eser yoksa; çaldıkları enstrümanla en fazla 2 dakikalık sonradan düzenlenmemiş (unedited) bir video kaydı alarak, enstrümana olan kabiliyetini sergilemelidir.
 • Aday öğrenci, herhangi bir enstrüman çalmıyorsa; tercih ettiği herhangi bir tarzdaki parçayı karaoke şeklinde seslendirmeli ve bunu en fazla 2 dakikalık, sonradan düzenlenmemiş (unedited) video kaydı alarak jüri üyeleri ile paylaşmalıdır.

Enstrüman ya da vokal kaydı alacak öğrenciler için video kayıt standartları ise şöyledir:

 • Ses kalitesi net ve gürültüsüz olmalıdır.
 • Enstrüman kullanacak adayların kayıt sırasında yüzü net bir şekilde görünmelidir.
 • Her performansın süresi en çok 2 dakika olmalıdır. 2 dakikadan uzun parçalar için, teknik becerisi en yüksek kısımların tercih edilmesi yeterli olacaktır.
 • Aday öğrencinin önceki yıllarda yapmış olduğu müzik performansları, resitaller, kayıtlar veya diğer müzik eserleri de kabul edilecektir.
 • Performansların eserin tarihi, ismi ve bestecisi ile etiketlenmesi gerekmektedir.

Kabul edilen video Formatları: .3g2, .3gp, .avi, .m2v, .m4v, .mkv, .mov, .mpeg, .mpg, .mp4, .mxf, .webm, .wmv Kabul edilen Ses Kaydı Formatları: .aac, .m4a, .mka, .mp3, .oga, .ogg, .wav

Mülakat – Kısa Özgeçmiş ve Kimlik Bilgileri:  

Aday öğrenci sergilediği performansın ardından jüri üyeleri ile mülakat yapacaktır. Adaylar, kısa özgeçmişlerini kimlik bilgilerini de ekleyerek yanında çıktı olarak bulundurmalıdır.

 

Hemen Başvur Hemen Başvur

Değerli Aday Öğrenci, 

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin Özel Yetenek Sınavı ve Mülakatları, 21-22-23 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşecektir.

Başvurulara en kısa zamanda dönüş yapılarak özel yetenek sınavı ve mülakatlar için gün ve saat verilecektir.

 

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.

Kimlik Bilgileri

Adı ve Soyadı
Yüklemek için tıklayın veya dosyayı bu alana sürükleyin.
Lütfen kimlik belgenizin ön yüzünü yükleyiniz.

İletişim Bilgileri

Lise Bilgileri

Program Tercihleri